"အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
စာတွဲ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး
စာတွဲ: လက်ဖြင့် နောက်ပြန်ပြင်ခြင်း
 
==== ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း ====
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းတွင် ပါတီက ဆောင်ရွက်မည့် မူဝါဒမူဝါ ဒ လေးချက်နှင့်စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအစရှိသည့်ကျန်းမာရေးအစရှိသည့်ကဏ္ဍ ကဏ္ဍများပါဝင်သည့်များပါဝင်သည့် ကဏ္ဍ ၁၃ ခုအ တွက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ပြထားသည်။ NLD ပါတီ၏ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်းတွင် တိုင်းရင်းသားအရေး သည် နံပါတ် (၁)  ဦးစားပေးနေရာတွင် ပါဝင်သည်။ ပြည်သူများ ရသင့်ရထိုက်သောရသင့်ရထိုက် သော လွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုကို ထိပါးစေမည့် ဥပဒေများ ဖျက်သိမ်းရေး၊ဖျက် သိမ်းရေး၊ အခြေခံဥပဒေမှ ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့်အခွင့်အရေးများကို ထိရောက်စွာကာကွယ်၍ထိ ရောက်စွာကာကွယ်၍ ခေတ်နှင့် အညီမြှင့်တင်ရေး၊ တရားမျှတပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းသည့် တရားစီ ရင်ရေးစနစ်ထူထောင်ရေးစသည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါရှိသည်။ တပ်မတော်နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတွင် တပ်မတော်သည်မရှိမ ဖြစ်လိုအပ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကာဖြစ်လိုအပ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ် ကာ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်များကို ကာကွယ် ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အင်အားစု ဖြစ်ရေး၊ စစ်ရေးစွမ်းရည်မြင့်မား၍စစ်ရေးစွမ်းရည်မြင့်မား ၍ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်သောတိုး တက်သော အဆင့်အတန်းမြင့် သည့် အဆင့်အတန်းမြင့်သည့်ခေတ်မီတပ်မတော်တည် ခေတ်မီတပ်မတော်တည်ဆောက်ရေးတို့ကိုဆောက်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။<ref>https://7day.news/ရွေးကောက်ပွဲ-ကြေညာစာတမ်း-ဒီချုပ်-ထုတ်ပြန်-----46417</ref>
 
==== ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာစာတမ်း ====
၁၉၃၀

တည်းဖြတ်မှုများ