ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယစောင်: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

အရေးမကြီး
ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-ငြင်းခုန် +ငြင်းခုံ)
အရေးမကြီး (ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-နိုင်ပါသည် +နိုင်သည်, -တူပါသည် +တူသည်))
အရေးမကြီး (ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း (-ငြင်းခုန် +ငြင်းခုံ))
 
'''         '''အပြင်ပန်းသဏ္ဌာန်အားဖြင့် ဒုတိယဩဝါဒ စာစောင်အတိုင်းဖြစ်သည်။ အလွန်တိုတောင်းပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပေးစာကဲ့သို့ ရှင်းလင်းစွာ ရေးသားထားသည်။ ပထမဩဝါဒလိုက်နာရန် မိမိအားနည်းချက်များကို လွယ်ကူစွာ သိရှိစေ နိုင်သည်။
 
Origen နှင့်Eusebius များ ကရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာစောင်ကို အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ရန် ငြင်းခုန်ငြင်းခုံ ကြသည်။ Clement နှင'''့်'''Dionysius ,Alexandria တို့ကမူCyril of Jerusalem ကဲ့သို့လက်ခံသည်။
 
အတွင်းသရုပ်အနေဖြင့် ပထမစာစောင်၊ ဒုတိယစာစောင်တို့နှင့် လွန်စွာ နီးစပ်သည်။ ဩဝါဒစာ (၃)စောင်စလုံး တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှီးနွယ်ပတ်သက်နေသည်။