ကဏန်း - အခြားဘာသာစကားများ

ကဏန်း ကို ဘာသာစကားများ ၁၁၂ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ကဏန်း သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ