ကဏ္ဍ:ပြင်သစ် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူများ - အခြားဘာသာစကားများ