ကဏ္ဍ:အစားအသောက်နှင့် ဆက်စပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ - အခြားဘာသာစကားများ