ကုလသမဂ္ဂ နယ်မြေထိန်းသိမ်းရေးကောင်စီ - အခြားဘာသာစကားများ