ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ ကိုဩဒိနိတ်စနစ် - အခြားဘာသာစကားများ