စတမ်းဖို့ တံတား (ဘောလုံးကွင်း) - အခြားဘာသာစကားများ