ဆွစ်ဇာလန် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း - အခြားဘာသာစကားများ