တိုက်တန် (ဂြိုဟ်ရံလ) - အခြားဘာသာစကားများ

တိုက်တန် (ဂြိုဟ်ရံလ) ကို ဘာသာစကားများ ၁၀၆ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

တိုက်တန် (ဂြိုဟ်ရံလ) သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ