တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း - အခြားဘာသာစကားများ