ဒစ်ဂျစ်တယ် ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်း - အခြားဘာသာစကားများ