ဒေးဗစ်ထန် (ဘောလုံးသမား) - အခြားဘာသာစကားများ

ဒေးဗစ်ထန် (ဘောလုံးသမား) ကို ဘာသာစကားများ ၅ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဒေးဗစ်ထန် (ဘောလုံးသမား) သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ