နယူတန်၏ စကြာဝဠာဆိုင်ရာ ဒြပ်ဆွဲအားနိယာမ - အခြားဘာသာစကားများ