မက္ကဆီကို အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း - အခြားဘာသာစကားများ