မြင့်မြတ်သော ရောမအင်ပါယာ အော့တိုး ၁ - အခြားဘာသာစကားများ