မြင့်မြတ်သော ရောမအင်ပါယာ အော့တိုး ၃ - အခြားဘာသာစကားများ