ရှေ့တော်သွင်း စာချွန်တော် အမိန့် - အခြားဘာသာစကားများ