သန်းထွန်း (ဒေါက်တာ) - အခြားဘာသာစကားများ

သန်းထွန်း (ဒေါက်တာ) ကို ဘာသာစကားများ ၂ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

သန်းထွန်း (ဒေါက်တာ) သို့ ပြန်သွားရန်။

ဘာသာစကားများ