သန်းရွှေ၊ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) - အခြားဘာသာစကားများ