ဟန်ဂေရီ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း - အခြားဘာသာစကားများ