အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ - အခြားဘာသာစကားများ