အသွင်းဟူသည် လုပ်ငန်းတစ်ခု၊ ဖြစ်စဉ် (process) တစ်ခုကို စတင်နှိုးဆော် (activate) ရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ (modify) စေရန်အတွက် စနစ်တစ်ခုအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းမှု၊ ပေးသွင်းမှု ကို ခေါ်ဆိုသည်။ ယင်းသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ စနစ်များကို ပုံဖော်ရန် (modeling) သို့မဟုတ်၊ ဒီဇိုင်းလုပ်ရန် (design)၊ သို့မဟုတ် စနစ်များထဲသို့ စူးစမ်းမှု (exploiting) များပြုရန် ထည့်သွင်းပေးမှု သဘောဆောင်သော စိတ္တဇနာမ် ဝေါဟာရ အယူအဆ သဘောတရားတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် - အသွင်းစက်ကွင်း (input field)၊ အသွင်းကိန်းရှင် (input variable)၊ အသွင်းတိုင်းတာကိန်း (input parameter)၊ အသွင်းတန်ဖိုး (input value)၊ အသွင်းဆစ်ဂနယ် (input signal)၊ အသွင်းငုတ် သို့မဟုတ် အဝင်ငုတ် (input port)၊ အသွင်းကိရိယာ (input device) နှင့် အသွင်းဖိုင် (input file) တို့ ဖြစ်ကြသည်။

ဆက်စပ်ကြည့်ရှုရန်

ပြင်ဆင်ရန်
  • အင်္ဂလိပ်ဝီကီ [၁]

ပြင်ပလင့်ခ်များ

ပြင်ဆင်ရန်