အားလ်ကန့်အဆင်​့သည် ရှစ်ကြိမ်မြောက်ဖန်တီးလိုက်ပြီး အင်္ဂလန်၏ Peerage နှင့်ထဲမှာတစ်ချိန်က ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ Peerage ။

Kent ၏ Earls၊ ပထမဆုံးဖန်တီးမှု (၁၀၂၀) ပြင်ဆင်

 w:Robert Holland, 1st Baron Holandw:Thomas Holland, 1st Earl of Kentw:Joan of Kentw:William de Montagu, 2nd Earl of Salisburyw:Otho Holandw:John de Warenne, 7th Earl of Surreyw:John de Mowbray, 3rd Baron Mowbrayw:Edward the Black Princew:Alice FitzAlan, Countess of Kentw:Thomas Holland, 2nd Earl of Kentw:Hugh Courtenay (died 1374)w:Waleran III, Count of Lignyw:Joan Holland, Duchess of Brittanyw:John IV, Duke of Brittanyw:John Holland, 1st Duke of Exeterw:Thomas Holland, 1st Duke of Surreyw:Edmund Holland, 4th Earl of Kentw:Lucia Viscontiw:Alianore Holland, Countess of Marchw:Joan Hollandw:Margaret Holland, Duchess of Clarencew:Eleanor Holland, Countess of Salisburyw:Roger Mortimer, 4th Earl of Marchw:Edmund of Langley, 1st Duke of Yorkw:John Beaufort, 1st Earl of Somersetw:Thomas Montagu, 4th Earl of Salisburyw:John Neville (died 1420)w:Edward Charlton, 5th Baron Charltonw:William Willoughby, 5th Baron Willoughby de Eresbyw:Thomas of Lancaster, 1st Duke of Clarencew:Henry Scrope, 3rd Baron Scrope of Masham
The Holland Earls of Kent. Where an article exists, it can be found by clicking on the name.

အားလ်ကန့်၏ သတ္တမဖန်ဆင်းခြင်း (၁၄၆၁) ပြင်ဆင်

အားလ်ကန့်၏ နဝမဖန်တီးမှု (၁၈၆၆) ပြင်ဆင်