အိနခိတဘူတာ

ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နာဂါနိုစီရင်စု၊ အိနမြို့ရှိ မီးရထားဘူတာရုံ

အိနခိတဘူတာ (伊那北駅 အိနခိတ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံနဂါနိုခရိုင်အိနမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်