အိဝနုမဘူတာ (岩沼駅 အိဝနုမ - အဲခိ ) သည် ဂျပန်နိုင်ငံမိယဂိခရိုင်အိဝနုမမြို့တွင် တည်ရှိသည့် ဘူတာတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်