ဩဂုတ်

(ဩဂုတ်လ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

ဩဂုတ်သည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏အဋ္ဌမလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များပြင်ဆင်