၂၀၁၀ ဆယ်စုနှစ်

ဂရီဂေါယန်းပြက္ခဒိန်၏ ဆယ်စုနှစ် (၂၀၁၀–၂၀၁၉)

၂၀၁၀ ဆယ်စုနှစ် သည် ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန်တွင် ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ တွင် ပြီးဆုံးသည်။

ထောင်စုနှစ်: ၃ ထောင်စုနှစ်
ရာစုနှစ်:
ဆယ်စုနှစ်:
ခုနှစ်များ:
ကဏ္ဍများ: