ပင်မမီနူးကို ဖွင့်ရန်
ကဏ္ဍ၏ အဓိက ဆောင်းပါးမှာ ဟယ်ရီပေါ်တာ ဖြစ်သည်။