မြန်မာဘာသာဖြင့် သင့်လျော်သော အမည်မရှိသေးသောကြောင့် ဤဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို အခြားဘာသာစကား / စာဖြင့် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။

HTML သည် Hyper Text Mark-up Language ၏ အတိုကောက် ဖြစ်သည်။ Web Browser များ နားလည်သည့် ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ တည်ဆောက်သောအခါ အသုံးပြုသော အဓိကကျသည့် ဘာသာစကား တစ်ခုဖြစ်သည်။ HTML ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်က Tim Berners-Lee နှင့်Rober Calliau တို့က စတင်နည်းလမ်းရှာတွေ့ခဲ့ကြသည်။ နောင် ၂ နှစ်ခန့်အကြာတွင် Tim Berners-Lee သည် Tag များနှင့် တည်ဆောက်ထားပြီး Browser မှ ကြည့်ရှုဖတ်သားနိုင်မည့် နည်းပညာတစ်ခုကို ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ နည်းပညာသည် Hyper-Link များနှင့် စာမျက်နှာတစ်ခုမှ တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပေးသဖြင့် Hyper Text Markup Langauge အဖြစ် နာမည်တွင်ခဲ့သည်။

HTML LOGO