ကဏ္ဍ:တည်နေရာအလိုက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသော ဧရိယာများ

ကဏ္ဍ၏ အဓိက ဆောင်းပါးမှာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသော ဧရိယာများ ဖြစ်သည်။