ကဏ္ဍ:ဗာဂိုး (ကြယ်စုတန်း)

ကဏ္ဍ၏ အဓိက ဆောင်းပါးမှာ ဗာဂိုး (ကြယ်စုတန်း) ဖြစ်သည်။