ကဏ္ဍ:ဘောင်များပါဝင်နေသည့် ပုံများ

ဤကဏ္ဍတွင်းရှိ ပုံများတွင် ပါရှိသည့် မလိုအပ်သော အနားသတ်ဘောင်များကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်နေပါသည်။ အနားသတ်ဘောင်များကို wikimarkup ဖြင့်သာ ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ JPEG ပုံကို crop လုပ်မည်ဆိုပါက Cropbot သို့မဟုတ် jpegtran ကဲ့သို့သော ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံး cropping ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ အကူအညီများလိုအပ်ပါက ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုပါ။

ပုံများကို {{Remove border}} တမ်းပလိတ်ဖြင့် ဤကဏ္ဍတွင်းသို့ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။


ဤကဏ္ဍသည် လက်ရှိတွင် စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် မီဒီယာများ မရှိပါ။