ကဏ္ဍ၏ အဓိက ဆောင်းပါးမှာ မဂဒူး မင်းဆက် ဖြစ်သည်။

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၂ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၂ ခု ရှိသည်။