ကဏ္ဍ:၁၂၅၀ ဆယ်စုနှစ်

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၁၀ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၁၀ ခု ရှိသည်။

  • ၁၂၅၀(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၂၅၁(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၂၅၂(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၂၅၃(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၂၅၄(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၂၅၅(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၂၅၆(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၂၅၇(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၂၅၈(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၂၅၉(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)