ကဏ္ဍ:၁၈၆၀ ဆယ်စုနှစ်

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၁၀ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၁၀ ခု ရှိသည်။

  • ၁၈၆၀(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၈၆၁(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၈၆၂(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၈၆၃(၂ ကဏ္ဍ, ၂ စာမျက်နှာ)
  • ၁၈၆၄(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၈၆၅(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၈၆၆(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၈၆၇(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၈၆၈(၁ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)
  • ၁၈၆၉(၂ ကဏ္ဍ, ၁ စာမျက်နှာ)