ကဏ္ဍ:၁၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၁၀ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၁၀ ခု ရှိသည်။

 

  • ၁၉၄၀(၂ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)
  • ၁၉၄၁(၂ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)
  • ၁၉၄၂(၂ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)
  • ၁၉၄၃(၂ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)
  • ၁၉၄၄(၂ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)
  • ၁၉၄၅(၂ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)
  • ၁၉၄၆(၂ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)
  • ၁၉၄၇(၂ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)
  • ၁၉၄၈(၃ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)
  • ၁၉၄၉(၂ ကဏ္ဍ, ၁၃ စာမျက်နှာ)

ကဏ္ဍ "၁၉၄၀ ဆယ်စုနှစ်" မှ စာမျက်နှာများ

စုစုပေါင်း ၁၀ အနက်မှ အောက်ပါ စာမျက်နှာ ၁၀ ခုသည် ဤကဏ္ဍတွင် ရှိသည်။