ကတ်ကြေးသည် အသွားအစုံကို စို့ရိုက်ပူးတွဲထားသော ကိုက်ဖြတ်ရသည့်ကိရိယာ ဖြစ်သည်။ ကတ်ကြေးကို လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီက တီထွင်ခဲ့သည်။