ကမ္ဘာလုံးခြမ်းများ ဆိုသည်မှာ ပထဝီဝင်အရနှင့် မြေပုံပညာအရ ကမ္ဘာကို စက်လုံးခြမ်းသဏ္ဌာန် ပိုင်းဖြတ်၍ ခေါ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။

အီကွေတာနှင့် ပရိုင်း မီရီဒီယန် အားဖြင့် ပိုင်းခြားထားပုံ

ယေဘုယျအားဖြင့် လတ္တီတွဒ်နှင့် လောင်ဂျီတွဒ်မျဉ်းများအပေါ် အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ပိုင်းခြားထားပုံမှာ−


ပထဝီဝင်အားဖြင့် ပိုင်းခြားထားပုံမှာ−