ဤကရင်နှစ်သစ်ကူးကို မြန်မာနှစ်ရှိ လပြာသိုဆန်း ၁ရက်နေ့၌ ကျင်းပသည်။ အစိုးရရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်သည်။ ကရင်ရိုးရာအရ နှစ်သစ်ကူး အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။

ကျင်းပပုံပြင်ဆင်

ကရင်နှစ်သစ်ကူး ကျင်းပရာ၌ ထူးခြားသည်မှာ ကရင်တောင်သူရုပ်ကြီး ပြုလုပ်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်ကူး ကျင်းပခြင်းသည် ကောက်သစ်စားပွဲကျင်းပခြင်းကို နှီးနွယ်ဆက်စပ် ပတ်သက်ပြီး ကောက်နှံများစုပုံကာ အထွက်အနှံ ကောင်းစေရန် စောင့်ရှောက်တော်မူသော ​ဖိဖုယော် ခေါ် ပုန်းမကြည် အရှင်မကို ချီးမွမ်း ပြောဆိုကာ သီဆို ကခုန်ကြသည်။

တည်ရှိရာနိုင်ငံပြင်ဆင်

ဤပွဲတော်ကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့က တာဝန်ယူ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ခင်မင်မှုတိုးပွားစေသည့် နေ့ထူးနေ့မြတ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။