ကလိုင်းရန့် ဆာဗာနမူနာပုံစံ

တွက်ချက်ခြင်း၏ client server နမူနာပုံစံသည် အသုံးပြုခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ server များဟုခေါ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်တစ်ခု၏ပေးသူများနှင့် ဝန်ဆောင် မှုတောင်းဆိုသူများဖြစ်သည့် ကို client များအကြား ဝတ္တရားများပိုင်းခြားခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်ပမာဏပိုင်းခြားခြင်းကိုခေါ်သည်။ Client များနှင့် server များတို့သည် ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက် တစ်ခုပေါ်ရှိ သီးခြား hardware ပေါ်တွင် မကြာခဏ ဆက်သွယ်ကြသည်။ သို့ သော် client နှင့် server တို့သည် တူညီသောစနစ်တွင် နေရာချထားကြပေမည်။

Server စက်တစ်ခုသည် အိမ်ရှင်(လက်ခံရာဌာန) တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုသို့မဟုတ် ထို့ထက်မက သော server program များပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ အရင်းအမြစ်များကို client များ နှင့်မျှဝေသည်။ client သည်၎င်း၏ အရင်းအမြစ်တစ်စုံတစ်ရာကို မျှဝေခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်းသို့မဟုတ် server တစ်ခု၏ပါဝင်မှုတောင်းဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် client များဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍများကို ဝင်ရောက်ရန်တောင်းဆိုမှုများကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့် server များနှင့်စတင်သည်။


ဖော်ပြချက်ပြင်ဆင်

Client server နမူနာပုံစံ သည် program များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၏ ပတ်သက်မှုဝိသေ သကိုဖော်ပြသည်။ server ပါဝင်မှုသည် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို client တစ်ဦးသို့မဟုတ် client အမြောက်အမြားသို့ပေးပြီး ထိုကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှု များအတွက် တောင်းဆိုခြင်းများ စတင်သည်။ Email ဖလှယ်မှု၊ ကွန်ယက်အသုံးပြုမှုနှင့် အချက်အလက် အခြေပြုခြင်းအသုံးချမှုကဲ့သို့ သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို client server နမူနာပုံစံပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းတို့ကွန်ပျူတာမှ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိအသုံးပြုသူများသည် ဘဏ်တစ်ခုရှိ ကွန်ယက် server တစ်ခုထံသို့ တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပေးပို့ရန် ကွန်ယက်ဖွင့်ကြည့်ခြင်း client တစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။

ထို program သည် တောင်းဆိုမှုကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက် အခြေပြု client program သို့ လွှဲပြောင်းပေးမည်။ ၎င်းသည် အကောင့်သတင်းအချက်အ လက်ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိရန် အခြားဘဏ်ကွန်ပျူတာရှိ အချက်အလက်အခြေပြု server တစ် ခုသို့ တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပေးပို့သည်။ ညီမျှခြင်းမှာ ဘဏ်အချက်အလက်အခြေပြု client ထံသို့ ပြန်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူထံသို့ ပြထားသောရလဒ်များကို ကွန်ယက်ရှာဖွေသူမှ client ထံသို့ ပြန်၍ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။ Client server နမူနာပုံစံသည် ကွန် ယက်တွက်ချက်ခြင်း၏ တစ်ခုတည်းသောဗဟိုအကြံများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရေးသားသော ကွန်ပျူတာ program များသည် client server နမူနာပုံစံကို အသုံးပြုသည်။ အင်တာနက်၏ အသုံးပြုသူတစ်ဦးအတွက် အဓိကအသေးစိတ် ဝတ္တရားတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် ကွန်ပျူတာ program ပုံစံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်ကြသော HTTP ၊ SMTP ၊ Telnet နှင့်DNS တို့ဖြစ်ကြသည်။ Client နှင့် server အကြား အပြန်အလှန်ရှိမှုသည် အကျိုးကွင်းဆက်ပုံစံများ အသုံးပြုခြင်း ကို မကြာခဏဖော်ပြသည်။ အကျိုးကွင်းဆက်ပုံစံများသည် ရှုပ်ထွေးသော နမူနာပုံစံပြုခြင်း ဘာသာစကားတွင်စံသတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။

Client အသေးစိတ်အမျိုးအစားများတွင် ကွန်ယက် browser များ၊ Email client များနှင့် online စကားပြောသော client များ ပါဝင်သည်။ Server များ၏ အသေးစိတ် အမျိုးအစားများတွင် ကွန်ယက် server များ၊ ftp server များ၊ အသုံးပြုခြင်း server များ ၊ အချက်အလက်အခြေပြု server များ ၊ အမည် server များ၊ စာပေးပို့ သည့် server ၊ file srever များ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း server များ နှင့် အဆုံးသတ် server များ တို့ ပါဝင်သည်။ ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုများ အများစုသည်လည်း server များ၏ အမျိုးအစား များဖြစ်သည်။


အမျိုးအစားတူ အချင်းချင်း၏ဗိသုကာကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းပြင်ဆင်

ဤအပိုင်းတွင် ပို၍ကြီးမားအောင်ပြုလုပ်ခြင်း လိုအပ်သည်။ အမျိုးအစားတူ အချင်းချင်းသောတည်ဆောက်ပုံများတွင် အိမ်ရှင်တစ်ခုစီသည် program ၏ဥပမာ သည် တစ်ပြိုင်နက် client နှင့် server ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတစ်ခုစီတွင် တူညီသောတာဝန်များနှင့် အခြေအနေရှိကြသည်။ client server နှင့်အမျိုးအစားတူအချင်းချင်းသော တည်ဆောက်ပုံနှစ်ခုစလုံးကို ယနေ့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံး ပြုသည်။ အသေးစိတ်များကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ခြင်း၏နှိုင်းယှဉ်ချက် (server client )နှင့် ဗဟိုအာဏာခွဲဝေပေးသော (အမျိုးစားတူအချင်းချင်း) ကွန်ယက်တွင် တွေ့ရှိနိုင် သည်။

အကျိုးကျေးဇူးများပြင်ဆင်

  • ကိစ္စအတော်တော်များများတွင် client server တည်ဆောက်ပုံတစ်ခုသည် တွက်ချက်ခြင်း စနစ်တစ်ခု၏တာဝန်နှင့် အခန်းကဏ္ဍများကို ကွန်ယက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့်သိကြသည့် များစွာသော လွတ်လပ်သော ကွန်ပျူတာများသို့ ခွဲဝေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤအခြင်းအ ရာသည် ဤတည်ဆောက်ပုံသို့ထပ်လောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကို ဖန်တီး ပြုပြင် ခြင်းအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ဥပမာ- ထိုပြောင်းလဲမှုဖြင့် ၎င်း၏ client များ သတိမထားမိပဲ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် server တစ်ခုကိုအစားထိုးခြင်း၊ အဆင့်မြင့်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
  • အချက်အလက်အားလုံးကို server များပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းသည်။ ၎င်းသည် ယေဘု ယျအားဖြင့် client အများစုထက် လွန်စွာပို၍ကြီးမားသော လုံခြုံရေးထိန်းချုပ်မှု များရှိသည်။ Server များသည် ကွန်ပျူတာစနစ်တစ်ခုတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ရန်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် အရင်းအမြစ်တို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိန်းချုပ်မှု ပြုနိုင်သည်။ သင့် လျော်သောခွင့်ပြုခြင်းများ၊ client များသာအသုံးပြုခြင်းနှင့် အချက်အလက် ပြောင်းလဲခြင်းကို သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
  • အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း အား ဗဟိုပြုချုပ်ကိုင်ချိန်မှစ၍ P 2 P ပုံစံတစ်ခုနှင့် နှိုင်း ယှဉ်လျှင် ထိုအချက်များကို ခေတ်မီအောင်ပြုထားခြင်းသည် စီမံအုပ်ချုပ်ရန် ပိုမိုလွယ် ကူသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အချက်အလက်ကို ခေတ်မီအောင်ပြုထားခြင်းသည် ကွန် ယက်တွင်းရှိ အုပ်စုတူ အဆင့်တူတိုင်းသို့ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းတို့ လိုအပ်လာ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော သို့မဟုတ် သန်းနှင့်ချီသော အုပ်စုတူ အဆင့်တူများကြောင့် ၎င်းသည် အချိန်ကုန်ခြင်းနှင့် အမှားများခြင်း နှစ်ရပ်လုံး ဖြစ်နိုင် သည်။
  • များစွာသော ရင့်ကျက်သော client server နည်းပညာများသည် ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လုံခြုံရေးကိုသေချာစေရန် ပုံစံထုတ်ထားခြင်း၊ အသုံးပြုသူတို့အကြား ဆက်စပ်ခြင်း ရင်းနှီးမှုများနှင့် အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း ဖြစ်သည်။
  • ၎င်းသည် မတူညီသောစွမ်းရည်များရှိ အမျိုးမျိုးသော ကွဲပြားသည့် client များနှင့် လုပ်ဆောင်သည်။

ဆိုးကျိုးများပြင်ဆင်

  • ပေးထားသော server ဆီသို့ များစွာသော client များ၏ အစဉ်မပြတ်သော တောင်းဆိုခြင်း တိုးမြှင့်လာသောအခါ server သည်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာနိုင် သည်။P 2 P ကွန်ယက်တစ်ခုကြောင့် note(ဆုံမှတ်) များ ပေါင်းထား သည့်အတွက် တွဲဆက်နေသော bandwidth အမှန်တစ်ကယ် တိုးမြှင့်လာစေသည်။ ၎င်း ကွန်ယက်တွင်ရှိ ဆုံမှတ်များပေါင်းထားသည့်အတိုင်း ၎င်း၏ bandwidth အားလုံးပေါင်းကို တွက်ချက်ခြင်းအရ P 2 P ၏ ယေဘုယျ bandwidth ကို အကြမ်းဖျဉ်း တွက်ချက်နိုင်သည်။
  • client server ပုံစံတွင် ကောင်းသော P 2 P ကွန်ယက်တစ်ခု၏ စွမ်းအားမရှိ ပါ။ Client server အောက်တွင် အရေးကြီးသော server ဆုံးရှုံးခြင်း၊ client ၏တောင်းဆိုချက်များ မပြည့်ဝနိုင်ပါ။ အရင်းအမြစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆုံမှတ်အကြားတွင် ဖြန့်ဝေသည်။ တစ်ခုသို့မဟုတ် ပို၍များသော ဆုံမှတ်များထွက်ခွာ ခြင်းနှင့် download ပြုလုပ်နေသော file တစ်ခုကို ဂရုမစိုက်ပဲ ထားရှိခဲ့စေကာမူ ဥပမာ- ကျန်ရှိသော ဆုံမှတ်များတွင် download ပြီးမြောက်ရန် အချက်အလက်များ ဆက်လက်တည်ရှိနေသင့်သေးသည်။