ကာယာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန်

စက်ဆုပ်အပ်ကုန်သော ဆံပင်အစရှိသည်တို့၏ ဖြစ်ရာကိုယ် (ဝါ) ထွက်သက်ဝင်သက်အပေါင်းကို အဖန်ဖန်ရှုခြင်း၊ အောက်မေ့ခြင်းသတိသည် ကာယာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန် မည်ပါသည်။ ကာယသတိပဌာန်သည် ဉာဏ်နည်း ဉာဏ်ထိုင်းသူ များအားထုပ်ဖို့ကောင်းပါသည်

ကိုးကားပြင်ဆင်