ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများ (တရုတ်: 自治州 ) သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းခွဲခြားမှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စီရင်စုအဆင့်ရှိဖို့ရန် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ လူဦးရေသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါက ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်သည်။ ဟန်လူမျိုးများသည် နယ်မြေတော်တော်များများကို နေရာယူထားသည်။ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု၏ တရားဝင်အမည် တွင် ထိုဒေသတွင်အများဆုံးဖြစ်သောလူနည်းစု၏ အမည်ကိုထည့်သွင်းပေးထားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမည်နှစ်ခုပေးခြင်းမျိုးလည်း ရှိပါသေးသည်။ အခြားသော စီရင်စုအဆင့်ဌာနခွဲများကဲ့သို့ပင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများကို ခရိုင်အဆင့်ဌာနခွဲများအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းမျိုးလည်းရှိသည်။ ခြွင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့် အီလီ ကာဇက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုတွင် စီရင်စုနှစ်ခုရှိနေပါသည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများကိုဖျက်သိမ်း၍ မရပါပေ။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုစာရင်း ပြင်ဆင်ရန်

ပြည်နယ် အမည် ရိုးရှင်းတရုတ်နှင့်

ဖျင်းယင်း

Designated minority Local name Capital
ကန်းစု Linxia 临夏回族自治州

Línxià Huízú Zìzhìzhōu
Hui (The Hui speak Chinese) Xiao'erjing: لٍشِا جُوِذُو ذِجِجِوْ‎ Linxia city
ကန်းစု Gannan 甘南藏族自治州

Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Kan-lho Bod-rigs rang-skyong-khul) Hezuo (Hzö) city
Guizhou Qiandongnan 黔东南苗族侗族自治州

Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu
Miao and Dong Guizhou Hmong: Qeef Dongb Naif Dol Yat Hmub Zid Zid Zeb

Dong: Qeenc Dongs Nanc Nyenc Miiul Nyenc Gaeml Zil Zl Zous
Kaili (Kad Linx) city
Guizhou Qiannan 黔南布依族苗族自治州

Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu
Bouyei & Miao Bouyei: Qianfnanf Buxqyaix Buxyeeuz ziqziqzouy

Guizhou Hmong: Qeef Naif Dol Yat Dol Hmub Zid Zid Zeb
Duyun city
Guizhou Qianxinan 黔西南布依族苗族自治州

Qiánxī'nán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu
Bouyei & Miao Bouyei: Qianfxiynanf Buxqyaix Buxyeeuz Ziqziqzouy

Guizhou Hmong: Qeef Xib Naif Dol Yat Dol Hmub Zid Zid Zeb
Xingyi city
Hubei Enshi 恩施土家族苗族自治州

Ēnshī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu
Tujia & Miao Tujia: Eng Shiv Bif Ziv Kar hev Bef Kar zouf xengv zuvз

Hmong: Ee Si Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Enshi city
Hunan Xiangxi 湘西土家族苗族自治州

Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu
Tujia & Miao Tujia: Xiз’angv Xif Bif Ziv Kar hev Bef Kar zouf xengv zuvз

Hmong: Xyaa Xyi Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Jishou city
Jilin Yanbian 延边朝鲜族自治州

Yánbiān Cháoxiǎnzú Zìzhìzhōu
Korean ကိုရီးယား연변 조선족 자치주 (Yeonbyeon Joseonjok Jachiju) Yanji (Yeongil) city
Qinghai Haibei 海北藏族自治州

Hǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Mtsho-byang Bod-rigs rang-skyong-khul) Haiyan County
Qinghai Hainan 海南藏族自治州

Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Mtsho-lho Bod-rigs rang-skyong-khul) Gonghe County
Qinghai Huangnan 黄南藏族自治州

Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul) Tongren city
Qinghai Golog 果洛藏族自治州

Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul) Maqên County
Qinghai Yushu 玉树藏族自治州

Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Yul-shul Bod-rigs rang-skyong-khul) Yushu city
Qinghai Haixi 海西蒙古族藏族自治州

Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu
Mongol & Tibetan Mongolian: ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ (Borotal a-yin mongγol ebereen öbertegen zasaqu ǰuu)

Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul)
Delingha (Delhi) city
Sichuan Ngawa 阿坝藏族羌族自治州

Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu
Tibetan & Qiang Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Rnga-ba Bod-rigs dang Chavang-rigs rang skyong khul)

Qiangic: Ggabba Shbea Rrmea nyujugvez zhou
Barkam city
Sichuan Garzê 甘孜藏族自治州

Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Dkar-mdzes Bod-rigs rang-skyong khul) Kangding (Dartsedo) city
Sichuan Liangshan 凉山彝族自治州

Liángshān Yízú Zìzhìzhōu
Yi တမ်းပလိတ်:Lang-ii (Niepsha Nuosu Zytjiejux dde Zho) Xichang (Op Rro) city
Xinjiang Kizilsu 克孜勒苏柯尔克孜自治州

Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu
Kyrgyz Kyrgyz: قىزىلسۇۇ قىرعىز اپتونوم وبلاسى‎ (Kızılsuu Kırgız avtonom oblastı) Artux city
Xinjiang Bortala 博尔塔拉蒙古自治州

Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu
Mongol Mongolian: ᠪᠣᠷᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ (Borotala mongγol ebereen zasaqu ǰuu) Bole (Bortala) city
Xinjiang Changji 昌吉回族自治州

Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu
Hui (The Hui speak Chinese) Xiao'erjing: چْاکِ خُوِذُوْ ذِجِجِوْ‎ Changji city
Xinjiang Bayingolin 巴音郭楞蒙古自治州

Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu
Mongol Mongolian: ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ (Bayangol mongγol ebereen zasaqu ǰuu) Korla city
Xinjiang Ili

(Altay)

(Tacheng)
伊犁哈萨克自治州

Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu

(阿勒泰地区)

(Ālètài Dìqū)

(塔城地区)

(Tǎchéng Dìqū)
Kazakh Kazakh: ىله قازاق اۆتونومىيالى وبلىسى‎ (İle Qazaq awtonomïyalıq oblısı)

(Kazakh: ئالتاي ۋىلايىتى‎) (Altay aymağı)

(Kazakh: تارباعاتاي ايماعى‎) (Tarbağatay aymağı)
Yining (Ghulja) city

(Altay city)

(Tacheng city)
Yunnan Dehong 德宏傣族景颇族自治州

Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu
Dai & Jingpo Tai Nüa - ᥟᥪᥒᥱ ᥙᥪᥴ ᥓᥝᥲ ᥙᥩᥒ ᥛᥥᥝᥰ ᥖᥭᥰ ᥓᥤᥒ ᥚᥨᥲ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ (Sakhkung Sam Jinghpo Amyu Madu Uphkang Mungdo)

Zaiwa:Sikung Sam Zaizo Byumyu Yumsing Upkang Mau
Mangshi city
Yunnan Nujiang 怒江傈僳族自治州

Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu
Lisu Lisu: ꓠꓳ-ꓟꓵ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓚꓲꓸ ꓛꓬꓽ ꓗꓪꓼ ꓫꓵꓽ ꓝꓳꓴ (Nolmut lisu shit jilqait guatshit zhou) Lushui city
Yunnan Diqing (Dêqên) 迪庆藏族自治州

Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu
Tibetan Tibetan: တမ်းပလိတ်:Bo-textonly (Bde-chen Bod-rigs rang-skyong khul) Shangri-La city
Yunnan Dali 大理白族自治州

Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu
Bai Bai: Darl•lit Baif•cuf zirl•zirl•zox Dali city
Yunnan Chuxiong 楚雄彝族自治州

Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu
Yi တမ်းပလိတ်:Lang-ii (Olu Nuosu Zytjiejux dde Zho) Chuxiong city
Yunnan Honghe 红河哈尼族彝族自治州

Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu
Hani & Yi Hani: Haoqhoq Haqniqssaq Haqhholssaq Ziiqziifzel

တမ်းပလိတ်:Lang-ii (Hopho Nuosu Zytjiejux dde Zho)
Mengzi city
Yunnan Wenshan 文山壮族苗族自治州

Wenshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu
Zhuang & Miao တမ်းပလိတ်:Lang-za

Hmong: Veej Sa Tsuaam Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Wenshan city
Yunnan Xishuangbanna (Sibsongbanna) 西双版纳傣族自治州

Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu
Dai တမ်းပလိတ်:Lang-khb Jinghong city

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများ၏လူမျိုးစုဖွဲ့စည်းမှု ပြင်ဆင်ရန်

မှတ်စု: * - ဒုတိယမြောက် titular တိုင်းရင်းသားအုပ်စုအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်

ယခင်ကတရုတ်နိုင်ငံ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုများ ပြင်ဆင်ရန်

 • Guangdong ရှိ Hainan Li နှင့် Miao ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (၁၉၅၂-၁၉၈၈) Hainan ပြည်နယ်တည်ထောင်ခြင်းကြောင့်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
 • Ningxia Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတည်ထောင်ခြင်းကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင် Wuzhong Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ( Gansu ) ရှိ Hedong Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (1954-1955) ကိုနောက်ပိုင်းတွင် Wuzhong Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (1955-1958) ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
 • Ningxia Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတည်ထောင်ခဲ့သောကြောင့် ဂွမ်ဆု ရှိ Xihaigu Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ( ၁၉၅၃–၁၅၅၅ ) အားနောက်ပိုင်းတွင် Guyuan Hui ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု ( ၁၉၅၅– ၁၉၅၈ ) အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
 • Guangxi ပြည်နယ်ရှိ Guixi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (ဒေသခွဲအဆင့်၊ ၁၉၅၃–၁၅၅၅) သည် Guangxi Zhuang ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတည်ထောင်ခြင်းကြောင့်ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
 • Gansu ရှိ Bayinhot Mongol ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စု (1954-1956) တွင်ယနေ့ Dengkou ကောင်တီ နှင့် Alxa အဖွဲ့တို့ ပါဝင်သည်။ မွန်ဂိုလီးယားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသို့ ပေါင်းစည်းပြီးနောက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။

လူနည်းစုလူဦးရေ၏ ၃၀% နှင့်အထက်ရှိသောအုပ်ချုပ်ရေးဌာနပုံစံ ပြင်ဆင်ရန်

၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ၏စီရင်စုအဆင့်ယူနစ်များကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း။
 • Hebei: Chengde (ဟန် - ၅၅.၃၂%၊ မန်ချူး - ၃၉.၈၇%)
 • လျောင်းနင်ပြည်နယ် - Benxi (ဟန် ၆၆.၈၄%၊ မင်ချူး ၃၀.၂၂%)၊ ဒန်ဒွန် (ဟန် ၆၄.၁၁%၊ မင်ချူး ၃၂.၉၉%)
 • ဟူနန်: Zhangjiajie (Tujia - ၆၈.၄၀%၊ ဟန် - ၂၂.၈၁%)၊ Huaihua (ဟန် - ၆၁.၃၃%၊ ဒေါင် - ၁၇.၄၂%၊ Miao - ၁၅.၆၃%)
 • Guizhou: Anshun (ဟန် ၆၁.၆%၊ Buyei - ၁၆.၉၂%၊ Miao - ၁၄.၂၇%), Tongren (Tujia - ၃၇.၈၁%၊ ဟန် - ၃၁.၇၆%, Miao - ၁၄.၈၇%, ဒေါင် - ၁၁.၄၁%)
 • ယူနန်: Yuxi (ဟန် - 68,18%, ရီ - 19,32%), Pu'er (ဟန် - 40,92%, Hani - 16,98%, ရီ - 16,58%, လားဟူ - 11,47%), လိကနျြး ( ဟန် - ၄၂.၇၁%၊ နာခီ ၂၀.၅၁%၊ ရီ - ၁၈.၆၈%၊ လီဆူး - ၉.၆၂%၊ လင် ချန် (ဟန် - ၆၁.၂၂%၊ ဒိုင် - ၁၅.၇၇%၊ လားဟူနှင့် Va - ၉.၇၆%)
 • Qinghai: Haidong (ဟန် - 56,33%, Hui - 20,38%, တိဘကျ - 9.2%, Tu - 8,06%)

ကြည့်ရှုပါ ပြင်ဆင်ရန်

 • တရုတ်၏စီရင်စုအဆင့်ဌာနခွဲများ
 • Tusi Native Chieftain စနစ်
 • တရုတ်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ

ပြင်ပလင့်များ ပြင်ဆင်ရန်