ကုလသမဂ္ဂ နယ်မြေထိန်းသိမ်းရေးကောင်စီ

ကုလသမဂ္ဂ၏ နယ်မြေထိန်းသိမ်းရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းမှာ အထိန်းသိမ်းခံနယ်မြေများအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်ရေး သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ရေး ရယူနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ရာတွင် လုံလောက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကို အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်ကြစေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ မူလအစက ရှိခဲ့သည့် ထိန်းသိမ်းခံနယ်မြေ (၁၁)ခုတို့ကို သီးခြားနိုင်ငံများအဖြစ်နှင့် ဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်သော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပေါင်းဖက်၍ ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ရေးကို ရရှိသွားပြီဖြစ်ရာ နယ်မြေထိန်းသိမ်းခွစနစ်၏ ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်စုံပြီးမြောက်သွားခဲ့ပေသည်။

ကိုးကားပြင်ဆင်

  • ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ-နိုင်ငံတကာသတင်းဂျာနယ်