ကျင့်ကျိုးမြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ မြောက်ဘက် အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။

ကျင့်ကျိုးမြို့ မြင်ကွင်း
တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းရှိ ကျင့်ကျိုးမြို့၏ တည်နေရာ

သမိုင်းကြောင်းပြင်ဆင်

ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ရာသီဥတုပြင်ဆင်


အုပ်ချုပ်ရေးပြင်ဆင်


စီးပွားရေးပြင်ဆင်


လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများပြင်ဆင်


ယဉ်ကျေးမှုပြင်ဆင်


ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြင်ဆင်


ကိုးကားပြင်ဆင်