ကျင့်ကျိုးမြို့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ မြောက်ဘက် အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။

ကျင့်ကျိုးမြို့ မြင်ကွင်း
တရုတ်နိုင်ငံ အတွင်းရှိ ကျင့်ကျိုးမြို့၏ တည်နေရာ

သမိုင်းကြောင်း ပြင်ဆင်ရန်

ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့်ရာသီဥတု ပြင်ဆင်ရန်


အုပ်ချုပ်ရေး ပြင်ဆင်ရန်


စီးပွားရေး ပြင်ဆင်ရန်


လူဦးရေနှင့်လူမျိုးများ ပြင်ဆင်ရန်


ယဉ်ကျေးမှု ပြင်ဆင်ရန်


ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ရန်


သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ရန်


ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြင်ဆင်ရန်


ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်