ကျူဗာခေါ် ဗေ့သံ ခရာတစ်မျိုးမှာ ကြေးနှင့် လုပ်သော ခရာများတွင် အသံလေးလေး နက်နက် မှုတ်နိုင်သော ခရာဖြစ်၍ ကောနက်ကဲ့သို့ အခင်များ ရှိသည်။[၁]

F ကျူဗာနှစ်မျိုး၊ ၁၉၀၀ ခုနှစ်လုပ်(ဘယ်)၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်လုပ်(ညာ)
  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း

[၁]