ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း

ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းသည် တိရစ္ဆာန်များ၊ အပင်များနှင့် အခြား သက်ရှိသက်မဲ့ အရာဝတ္တုများ သေဆုံးပြီးနောက် အပူချိန်နှင့် ဖိအားကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်သော်လည်း ပုံစံ ပျက်ယွင်းမသွားပဲ နဂိုမူလ ပုံစံအတိုင်း ကျောက်ဖြစ်နေသည့် ရုပ်ကြွင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရုပ်ကြွင်းများ၏ အရေးပါပုံကို သိလာကြ၍ သီးခြားပညာတစ်ရပ်အဖြစ် လေ့လာသင်ကြားကြလေသည်။


ငါးကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း
အပင်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း
တွားသွားသတ္တဝါ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း

ကျမ်းကိုးပြင်ဆင်