ကျောဆူးထောင်ငါး

ငါးမျိုးရင်း (Gasterosteidae)

ကျောဆူးထောင်ငါး (Gasterosteidae) များ၏ ကျောဖက်တွင် ဆူးများပါရှိသော ငါးများ ဖြစ်သည်။ ယင်းဆူးများပါရှိသည့်အတွက် အခြားငါးအကြီးများ မမျိုနိုင်ပေ။ ၎င်းငါးတွေသည် အများအားဖြင့် ပင်လယ်ထဲတွင် နေထိုင်ကြသည်။

Sticklebacks
Four species of stickleback (Gasterosteidae).jpg
Four species of stickleback from the Atlantic coast of North America
မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်း
လောက:
မျိုးပေါင်းစု:
မျိုးပေါင်း:
မျိုးပေါင်းသေး:
Infraclass:
မျိုးစဉ်:
မျိုးရင်း:
Gasterosteidae
Genera

Apeltes
Culaea
Gasterosteus
Pungitius
Spinachia

FMIB 47693 Three-Spined Stickleback.jpeg