ရေပတ်လည်ဝန်းရံလျက် ရှိသော ကုန်းမြေအစိတ်အပိုင်းကို ကျွန်းဟုခေါ်သော်လည်း အလွန်သေးငယ်သည့် ကုန်းမြေကို ကျွန်းငယ်ဟုခေါ်ကြသည်။ ဂရီးလန့် (Greenland)သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး ကျွန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဩစတေးလျနိုင်ငံသည်လည်း ကျွန်းတစ်ခုပင် ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျွန်းပိုင်သောနိုင်ငံ မြောက်မြားစွာရှိသည်။

ဟီရွန်ကျွန်း၊ ဩစတေးလျနိုင်ငံ