ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် သည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင်တည်ရှိသောတက္ကသိုလ်ဌာန တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် စုစုပေါင်း (၂၅) ခုရှိသည်။ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ တက်ရောက်၍ ရရှိနိုင်သော ဘွဲ့ အမျိုးအစားပေါင်း (၆) မျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ

B.C.Sc (Bachelor of Computer Science) - တက်ရောက်ရန် ကြာမြင့်ချိန် ၅ နှစ်
B.C.Tech ( Bachelor of Computer Technology) - တက်ရောက်ရန် ကြာမြင့်ချိန် ၅ နှစ်
B.C.Sc(Hon:) (Bachelor of Computer Science,Honour) - တက်ရောက်ရန် ကြာမြင့်ချိန် ၁ နှစ်
B.C.Tech(Hon:)(Bachelor of Computer Technology,Honour) - တက်ရောက်ရန် ကြာမြင့်ချိန် ၁ နှစ်
M.C.Sc (Master of Computer Science) - တက်ရောက်ရန် ကြာမြင့်ချိန် ၂ နှစ်
M.C.Tech(Master of Computer Technology) - တက်ရောက်ရန် ကြာမြင့်ချိန် ၂ နှစ်

တို့ဖြစ်ကြသည်။

ယခုအခါ [https://web.archive.org/web/20120128212242/http://www.most.gov.mm/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=29 Archived 28 January 2012 at the Wayback Machine. ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီး]တွင်လည်း ကွန်ပျူတာနှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာတက္ကသိုလ် တစ်ခုကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။